Hopp til innholdet

Det å være nettsmart er å være bevisst på sårbarhetene som finnes i digitale systemer, og å ta ansvar for å beskytte oss selv og derved resten av samfunnet.

Kompetanse, læring og risikooppfatning er nært knyttet til hverandre. Hovedformålet med prosjektet Nettsmart er å heve kunnskapen og bevisstheten om nettsikkerhet hos unge på ungdomsskoler, videregående skoler og folkehøgskoler i form av forebyggende foredrag, slik at elevene får god digital dømmekraft og forståelse av IKT-sikkerhet. Til tross for alle tekniske tiltak som innføres for å øke datasikkerheten i samfunnet, vil det alltid være en viss restrisiko. Det er derfor viktig å jobbe med kompetansebygging, opplæring, mestring og bevisstgjøring blant de unge.

Om Nettsmarting.no

Nettsmarting.no er et nettsted hvor man finner informasjon, råd og veiledning om forebygging av digitale seksuelle krenkelser og overgrep. Informasjonen er rettet både mot elever, foreldre, lærere og andre voksne som har ansvar for barn og unge.

Her finner du informasjon om sikkerhet på nettet og hva det vil si å være en nettsmarting. I farten er det så lett å trykke på en usikker lenke. Det er viktig å være bevisst på at før du trykker, skal du stoppe opp et lite øyeblikk og tenke over hva det er du er i ferd med å gjøre. Er det smart? Vil det få konsekvenser? Det handler om digitale fotavtrykk, god digital dømmekraft og risikoforståelse. Stopp. Tenk. Trykk.

Nettvett er et samlebegrep som omtaler etisk og sosial standard i den digitale verden, beskrevet ved en rekke gode tips og råd og dos and don’ts.

Prosjekt Nettsmart

Siden Norge stengte ned i mars 2020 på grunn av koronapandemien, har det vist seg å være en tydelig økende trend innen nettovergrep.

Les mer

Bestill foredrag

I dette foredraget ser vi nærmere på temaer om ungdom, nettvett og forebygging av overgrep, digital mobbing og grooming.

Les mer

Skolebesøk

Her kan du se bilder fra skolebesøk.

Les mer

Om Prosjektleder

Forfatter og foredragsholder Grete Kvalheim er født og oppvokst i Stavanger. Hun har skrevet flere fagbøker som blant annet handler om forebygging av seksuelle overgrep og pårørendeomsorg ved kriser og katastrofer. Grete Kvalheim er grunnlegger av DIXI, som jobber med å hjelpe voldtektsofre og deres pårørende. For dette arbeidet mottok hun John Alvheims Ærespris i 2012.

I løpet av de siste 30 årene har hun holdt flere hundre foredrag om forebygging av voldtekt rundt omkring i hele landet, både på ungdomsskoler, videregående skoler, høgskoler og universiteter, på krisesenter, voldtektsmottak, legesenter, politi og i andre relevante fagmiljøer. Blant annet har hun holdt en rekke foredrag både på Etterutdanningskurs ved Politihøgskolen i Oslo og ved The Police College i London.

Videre har Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning benyttet henne som foredragsholder i en årrekke, både på kursene Hva er det med Monica og Ung på nett, i tillegg til aktuelle seminarer og konferanser. I tett samarbeid med dem underviser hun i faget Psykisk helsepedagogikk modul 2 og 3 ved universitetet i Stavanger to ganger i året.

Ytterligere fordypning

Faglig påfyll

Fagartikler

Les mer

Ordliste

Les mer

Anbefalt litteratur

Les mer