Hopp til innholdet

Anbefalt litteratur

Vett på nett (Hertervig forlag 2020) handler om de unges digitale hverdag og deres forhold til sosiale medier og dagens delingskultur. Boken gir tips og råd om hvordan man kan beskytte de unge mot å bli utsatt for digital mobbing og seksuelle krenkelser – og hvor man kan søke hjelp. Her finner du nyttige definisjoner og informasjon om cybersikkerhet og internettets mørke sider.

Pris: kr. 379,- bestilles hos www.hertervigforlag.no

Nettsmart (Bokstav forlag 2021) handler om vårt forhold til sikkerhet på nettet og det å være nebtsmart. Det dreier seg om digitale fotavtrykk, digital dømmekraft og risikoforståelse. Stopp. Tenk. Trygg.

Videre drøftes viktige temaer som internetthygiene, digital sårbarhet og konsekvenser ved uaktsomme handlinger på nettet.

Gjennom intervjuer med en rekke aktuelle fagpersoner belyses faglige, etiske, juridiske og sikkerhetsmessige temaer.

Pris: kr. 249,- bestilles hos www.bokstavforlag.no

Spesialpris på Nettsmart :
10 bøker kr. 1000 !