Hopp til innholdet
Fagartikkel v/Grete kvalheim

Exposed-grupper på Snapchat

Som følge av økt etterforskning av elektroniske spor har økningen av dokumenterte seksuallovbrudd økt kraftig de senere årene. Våren 2021 begynte fenomenet med Exposed-grupper å dukke opp. Dette er lukkede grupper på sosiale medier, spesielt på Snapchat, der det postes gove bilder og filmer av slåsskamper, blind vold eller seksuelle handlinger og overgrep. Personene som blir eksponert er som oftest ungdommer i alderen 13–16 år. Av og til benyttes det fullt navn på de som er på bildene eller filmene slik at de er lett gjenkjennbare, og innleggene blir ikke anonymisert eller sensurert på noen måte. For å bli medlem i en Exposed-gruppe må man selv dele grovt innhold. De som deler har ofte til hensikt å avsløre og avdekke andre, ved å legge ut videoer og bilder som er delt uten samtykke. 

Siden det å ta, ha eller dele slike bilder er ulovlig, kan det å være med i en lukket Exposed-gruppe være straffbart. Nakenbilder- og filmer rammes av straffelovens bestemmelser hvis de legges ut uten samtykke. Dersom den som har blitt avbildet eller filmet er under den seksuelle lavalder (16 år), trer ytterligere bestemmelser inn (se side X om hva lovverket sier om dette).  

Politiets nettpatrulje – Sør-Vest har lagt ut følgende melding på Facebook-siden sin: 

Hjelp oss å stoppe exposing på Snapchat
Den siste tiden har politiet fått flere tips om at det deles bilder og videoer med seksualisert innhold av barn, eller grov vold via lukkede kontoer på Snapchat. Disse har ofte navn som inneholder «Exposed» og et konkret stedsnavn, for eksempel «hgsdexposed2021», «stvg_expose» eller «sandnes_expose». Så langt er det identifisert drøyt 20 kontoer i vårt politidistrikt. De fleste av disse er stengt ned, men politiet ser at det opprettes nye, lignende brukerprofiler.

For å få tilgang til disse kontoene må en dele et bilde eller en video, og slik bygges kontoene opp. En del av de fornærmede er barn i alderen 13–16 år, og politiet har grunn til å tro at innholdet i hovedsak deles i ungdomsmiljøer. Vi vet at noen av disse kontoene har svært mange følgere. 

Det er straffbart å dele, eller å gjøre seg kjent med innhold ved å følge slike kontoer og åpne slike meldinger. 

Politiet mener at det er flere som står bak disse profilene, og har allerede gjennomført en bekymringssamtale med en ungdom som har opprettet en slik konto. 

Politiet ber både foreldre og barn om hjelp til å avdekke og stoppe denne type kriminalitet:

  • Ikke følg slike kontoer.
  • Rapporter kontoene til Snapchat, slik at de raskt blir stengt ned.
  • Tips politiets Nettpatrulje på Messenger eller Instagram, og anmeld saken.
  • Foreldre: Snakk med barna, og still spørsmål om de følger eller vet om andre som følger slike kontoer.

Det som er populært blant apper og spill for barn og unge, er også populært blant overgripere. Tips politiet hvis du oppdager spredning av nakenbilder og filmer. Ofte får seksuallovbrytere på nett holde på lenge. En groomer prøver seg ikke bare på ett barn.