Hopp til innholdet

Prosjekt Nettsmart

Siden Norge stengte ned i mars 2020 på grunn av koronapandemien, har det vist seg å være en tydelig økende trend innen nettovergrep. Smitteverntiltakene har en skyggeside: Jo mer barn og unge er borte fra skole og fritidsaktiviteter, dess større sjanse er det for at de blir utsatt for nettovergrep. Utfordringen ved at arbeidsgivere ble pålagt å legge til rette for hjemmekontor for sine medarbeidere, var at det samtidig ga overgriperne bedre tid til å oppholde seg på nett for å komme i kontakt med barn og unge, som også tilbragte uvanlig mye tid på nettet til alle døgnets tider. Etter perioder med nedstenging eller skolefri de to siste årene, viser tall fra både politiet og NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) en markant økning i antall nettovergrep.

Mer enn noen gang er det nå viktig å forebygge grooming og digitale overgrep. Gjennom prosjektet Nettsmart ønsker prosjektlederen blant annet å sette søkelyset på de unges digitale hverdag og informere om hvordan man kan være nettsmart og tenke egensikkerhet, fortelle om lovens definisjoner av overgrep og informere om konsekvenser og straffbarhet. Dessverre er det store mørketall i forhold til hvor mange som blir utsatt for digital mobbing, mottar hatefulle ytringer, opplever digital blotting og seksuelle krenkelser og overgrep eller de blir hacket, lurt og svindlet, uten å våge å betro seg om det til de voksne og be om hjelp. Digitale medier er hele tiden i endring, og skoler og andre fagmiljøer etterspør informasjon om konsekvenser av alle typer deling og spredning av både egne og andres bilder og filmer. Behovet for opplæring i nettvett, digital hygiene og nettsikkerhet er omfattende – og det haster!

Det er viktig at barn og unge utvikler gode digitale ferdigheter og dømmekraft, slik at de lærer å utnytte digitale læremidler kreativt og skapende – og i 2022 forventes det at alle skal kunne bruke ulike digitale verktøy som PC, mobiltelefon og nettbrett. Men det er altså ikke nok å lære å bruke digitale verktøy, man må også forstå konsekvensene av å bruke dem. Over tid må det etableres noen digitale tabuer gjennom en grunnleggende regel om at man ikke må gi fra seg personopplysninger uten først å ha tenkt igjennom om det er smart. Mange unge virker ukritiske med hensyn til både egen integritet og hva man skal holde skjult for andre. I tillegg kan det virke som empatien er helt borte hos enkelte når det gjelder å videresende noe bare for å gjøre seg interessant.

Prosjekt Nettsmarts hovedmålsetting:

Hovedmålsettingen er å etablere en bevisstgjøring hos elever ved ungdomsskoler, videregående skoler og folkehøgskoler, sammen med aktiv opplæring i nettvett, digital hygiene og nettsikkerhet, slik at digital mobbing og seksuelle overgrep forebygges. Foredraget vil skape en møteplass for diskusjon og samtale, og skrivekonkurransen vil kunne gi rom for fordypning og etisk refleksjon over egne valg og erfaringer.

Med bakgrunn i prosjektleder Grete Kvalheims to bøker, Vett på nett (2020) og Nettsmart (2021), har hun utviklet et helt nytt konsept for ungdomsskoler, videregående skoler og folkehøgskoler i form av et foredrag for et fritt antall elever, med avsatt tid til spørsmål og diskusjon i etterkant. Dette vil være viktige møtesteder der det er anledning til å ta opp vanskelige temaer. Erfaring fra tidligere skolebesøk viser at det blir gode diskusjoner blant elevene i etterkant av foredragene.