Hopp til innholdet
Skolebesøk

Karmøy Folkehøgskole

I slutten av november 2021 holdt Grete Kvalheim foredraget Vett på nett på Karmøy folkebibliotek, der alle elevene fra Karmøy folkehøgskole var til stede. 

Grete Kvalheim er en trygg, god og engasjerende foredragsholder. Hun fortalte blant annet om hvor viktig det er å tenke over sine handlinger på nettet, om forebygging av digital mobbing og seksuelle krenkelser, grooming, digital sårbarhet og risiko på nettet, og hun viste til gode eksempler fra virkeligheten. Dette emnet er svært tidsaktuelt, og foredraget ble meget godt mottatt av våre elever. 

Karmøy folkehøgskole valgte å gjøre dette foredraget til en del av pensum for våre elever og vi kan anbefale Grete Kvalheims foredrag på det varmeste.

Jarle Nilsen
Rektor KarmøyFolkehøgskule

Skolebesøk

Time Videregående

Fra foredrag for elever ved Time videregående skole mai 2022

Cybersmart-uken

Godalen Videregående

Fra CyberSmart-uken på Godalen vgs i Stavanger 14.06.22, med besøk av lærere og elever fra Island, Estland, Tyrkia, Østerrike og Sverige.